Jak efektivně spolupracovat s tlumočníky

Na stránkách německého ekonomického deníku Handelsblatt vyšel článek, který se zabývá praktickými tipy pro spolupráci s tlumočníky při mezinárodních obchodních jednáních.

Rolí tlumočníka při obchodním jednání se zahraničním partnerem je tlumočení rozhovoru z jednoho jazyka do druhého. Tlumočník operuje se slovní zásobou nejčastěji z technické, ekonomické a právní oblasti. Jeho práce je velmi komplexní a obtížná. Musí permanentně zajišťovat porozumění obou stran ohledně toho, co řekla a mínila protistrana, a sám proto porozumět nejen obsahu, ale i konceptům v pozadí i případným podprahovým sdělením.

Je proto důležité vytvořit pro práci tlumočníka vhodné podmínky. Tlumočník by měl být před jednáním podrobně informován o jeho obsahu. Čím intenzivnější bude jeho příprava, tím lepší může podat výkon. Při vlastním jednání se doporučuje hovořit zdvořilým tónem, hlasitě, zřetelně, pomalu a dělat pravidelné přestávky, aby si mohl tlumočník odpočinout. Aby protistrana všemu správně porozuměla, je vhodné zformulovat nejdůležitější argumenty a fakta dvěma až třemi různými způsoby. Není vhodné mluvit příliš dlouho souvisle, aby mohl tlumočník přetlumočit vše pokud možno bez vynechání informací.

Doporučuje se obrátit na tlumočníka, kterému je možné důvěřovat, který je seznámený s projednávaným tématem a má odpovídající znalosti obou jazyků i mimojazykových reálií.

Dobrá spolupráce s tlumočníkem je základem pro úspěšná jednání, špatné pracovní podmínky mohou naopak vést minimálně k časovým ztrátám kvůli nedorozuměním, nebo v horším případě i ke ztroskotání jednání.