O nemožnosti dokonalého překladu a kritika automatizovaného překladu Googlu

V pondělním vydání německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vyšel článek o internetových překladech pod názvem „Ulice potlačení 10“. Název vychází z překladu sídla britského premiéra na Downing Street v internetovém překladači.

„Přepravovat texty z jednoho jazyka do druhého staví překladatele neustále před obtížné, sotva řešitelné úkoly. Musí nejen perfektně ovládat výchozí a cílový jazyk, nýbrž mít i téměř encyklopedické znalosti kultur, historie a společností, do kterých jsou oba jazyky vsazeny; jejich kontext by jim měl být důvěrný. Protože takové požadavky zůstávají většinou ideálně-utopickým přáním, mohou se i dobré překlady originálu pouze přiblížit. Citlivé zboží jako texty značně trpí svou přepravou z A do B.“


Článek se podrobně zabývá zavádějícím výstupem strojového překladu vyhledávací služby Google na příkladu stránek britské vlády.

Downing Street 10 – sídlo britského premiéra

„Hilary Armstrongová je ve skutečnosti vedoucí frakce („Chief Whip“), překlad z ní udělal „Hlavní bič“. Navštěvovala renomovanou „Vysokou školu západní šunky“ („West Ham College“).“

V závěru autor cituje a potvrzuje komentář Googlu na stránkách svého překladového programu: „Bohužel dnes ani nejlepší software nedosahuje úroveň profesionálního překladatele.“