Německý soud: nacistické heslo je trestné jen v němčině

Německý trestní zákoník zakazuje a trestá používání nacistických symbolů, ke kterým patří mj. i heslo Hitlerjugend „Blut und Ehre“ (Krev a čest). Nejvyšší německý soud, Spolkový soudní dvůr, dnes rozhodl ve věci rozsudku, který se týkal zabavených triček se stejně znějícím nápisem v angličtině „Blood & Honour“. Za jeho použití byl obžalovaný na základě § 86a německého trestního zákona odsouzen soudem nižšího stupně k peněžitému trestu.

Používání symbolů protiústavních organizací

Justice„Trestem odnětí svobody nebo peněžní pokutou bude potrestán, kdo (…) šíří nebo veřejně (…) používá (…) symboly některé ze stran nebo sdružení jmenovaných v § 86 odst. 1, č. 1, 2 a 4 [mj. Hitlerjugend]. (…) Symbolem ve smyslu odstavce 1 jsou výslovně vlajky, odznaky, části uniformy, hesla a formy pozdravu.“

(§ 86a německého trestního zákoníku)


Spolkový soudní dvůr rozsudek zrušil. Cizojazyčné použití nacistického symbolu podle odůvodnění skutkovou podstatu § 86a nenaplňuje. Nejen obsah, ale i forma protiústavního symbolu totiž přispívá k jeho protiústavnosti, v tomto případě je součástí jeho formy vyjádření hesla v německém jazyce. A překladem se podle soudu propaganda zkreslí natolik, že se na ni § 86a nevztahuje.

Protože podle interpretace rozsudku je překlad hesla něco jiného než heslo samotné, obávají se pozorovatelé zneužívání překladu pro obcházení zákona.