O češtině a němčině

„Mezi češtinou a němčinou jsou podstatné rozdíly. Čeština, nebo vůbec slovanské jazyky, se podle mého názoru hodí k básnění. V češtině můžete krásně na třech stránkách švitořit a využívat různé ty ř, č, ň. Němčina je ale jazyk vědy, který je velmi exaktní, v němčině si takové jazykové formulace nemůžete dovolit. Je to jazyk, který je v tradici velkých filozofů, jako Kant, Schlegel a dalších.


Ota FilipKdyž píšu německy, snažím se psát tak, aby každý Němec poznal, když čte mé německé texty, že je nenapsal pravý Němec. Pokouším se do svých německých textů vpašovat to slovanské – slovanskou měkkost, slovanskou poezii, a vůbec celou tu duchovní sféru, která v české řeči pevně vězí.“

— Ota Filip (* 1930), český exilový spisovatel, žije v Německu, píše česky a německy.