Má první anglická slovíčka … na zápalkách

Kam moje paměť sahá, jsou asi má první anglická slovíčka spojena s (prázdnými) krabičkami od zápalek: nápisy match, scissors nebo key na českých zápalkách ze Sola Sušice jsem měl před očima takřka denně.

Krabičky od zápalek Solo
Krabičky od zápalek Solo

Klasická grafická podoba těchto zápalek se dodnes nezměnila, pouze bylo dřívější Made in Czechoslovakia nahrazeno Made in Czech Republic, i když ani to již dnes neplatí, protože se sirkárna z důvodu nižších výrobních nákladů přestěhovala do Indie.

Označení sirky – odvozené od síry, která byla dříve součástí zápalné směsi – je již historické, oficiálně se produkt nazývá bezpečnostní zápalky. Bezpečnostní proto, že jsou složky, které jsou potřebné pro zapálení, od sebe odděleny. Jedna složka je obsažena v hlavičce zápalky a druhá je ve škrtátku. Bezpečnostní zápalku si zkrátka dnes o podrážku bot nezapálíte.