Německý tlumočník 29 let ve službách EU

Hans Schindler pracuje 29 let jako tlumočník pro EU. 55letý Němec tak patří ke služebně nejstarším tlumočníkům evropských institucí. Pracuje pro Evropskou komisi, Radu ministrů, Výbor regionů a Evropskou investiční banku. Jeho odborným zaměřením je ekonomika a finance.

Tlumočnické povolání patří podle průzkumů Světové zdravotnické organizace k nejstresovějším vůbec, nároky jsou vysoké. I proto trápí Evropskou unii nedostatek tlumočníků.

Chce-li člověk začít pro EU pracovat, měl by dobře ovládat alespoň dva její úřední jazyky, později si může spektrum pracovních jazyků rozšířit o další. Pět jazyků je dnes normou. Schindler ovládá mimo rodné němčiny angličtinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu a nizozemštinu.

Jeho pracovní týden trvá 4,5 dne, hodně času tráví přípravami. Tlumočník se totiž musí neustále informovat o aktuálním stavu věcí. Schindler tak má přehled o programech pro podporu konjunktury i paktu stability.

Každý rok se jazykové znalosti tlumočníků v EU prověřují. Musí prokázat, že si rozšiřují jazykové vzdělávání. Schindler se tedy i ve volném čase věnuje jazykům, čte knihy v originále a sleduje v televizi zahraniční zprávy.