Online korektura německých textů

Online verzi svého korektoru pravopisu uveřejnilo na svých stránkách slovníkové nakladatelství Duden. Funkční princip je velmi jednoduchý: do zadávacího pole se vloží text ke korektuře a kliknutím na tlačítko Prüfen, resp. Korrigieren se spustí korektura. Software rozpozná chyby a barevně je zvýrazní. Kliknutím levým tlačítkem myši se zobrazí vysvětlení a návrh opravy.

Korektor Dudenu on-line

Maximální rozsah textu ke kontrole je omezen 1 600 znaky, což odpovídá cca jedné stránce A4. Jinak jsou funkce srovnatelné se softwarem Duden Korrekor, s tím rozdílem, že je služba dostupná z jakéhokoliv prohlížeče bez nutnosti instalace, podmínkou je jen internetové připojení.

Na internetu jsou dostupné různé pravopisné slovníky, kde je možné si slovo po slovu ověřit správnost psaní. Duden jde se svou online kontrolou pravopisu o krok dál, neboť program kontroluje slova v kontextu a upozorní i na případné gramatické a stylistické chyby.

Po přechodnou dobu má být služba kontroly pravopisu dostupná zcela zdarma.