Česko-německý kontextový, synonymický a kolokační slovník

Lepší slovníky obsahují vedle vysvětlení významu hledaného slova i příklady jeho použití v ukázkových větách. Na tomto principu je založen i kontextový slovník Linguatools, v jehož databázi jsou uloženy věty a jejich překlady (850 tisíc párů vět v češtině a němčině), a je možné v ní tedy vyhledávat, jak se určitá slova nebo spojení překládají v určitém kontextu.

Linguatools – kontextový slovník
Ukázka výsledků hledání slova v dvojjazyčné databázi

Můžeme tedy např. zjistit, s jakým slovesem se pojí určité podstatné jméno nebo jaké je v závislosti na kontextu vhodné použít přídavné jméno nebo kterou předložku.

Vedle česko-německého kontextového slovníku je na stránkách Linguatools možné prohledávat v německo-anglickém a německo-španělském archivu vět, které obsahují po 2,3 milionech větných párů. Základem jsou překlady parlamentních debat, zákonů, dokumentů EU, článků Wikipedie, literárních textů, titulků ad.

Linguatools poskytuje na svých stránkách i další slovník pod názvem Wortsurfer. Ten po zadání výrazu vygeneruje ze své rozsáhlé databáze textů seznam slov, která mají stejný nebo podobný význam nebo jsou se zadaným heslem asociována. Vyhledávat je možné ve slovní zásobě češtiny, němčiny nebo angličtiny.