Nizozemština má 23 milionů mluvčích

Podle nejnovější zprávy Nizozemské jazykové unie, která letos oslavila 30. výročí založení, hovoří v každodenním životě 23 milionů lidí na celém světě nizozemsky. Jaká je situace v jednotlivých zemích nizozemsky hovořícího světa?

Nizozemské jazykové území

Nizozemsko a Belgie (Vlámsko, Brusel): Nizozemština je jednotný spisovný jazyk, gramatika a slovní zásoba vykazuje malé regionální rozdíly.
Francie: V okolí Dunkerque na severu Francie se hovoří vlámským dialektem.
Malé Antily – Návětrné ostrovy (ABC ostrovy): Na ostrově Aruba se vyučuje nizozemština na základní škole, většina obyvatelstva však hovoří papiamentem a mladí lidí stále více anglicky. Také na ostrovech Bonaire a Curaçao je hlavním jazykem papiamento.
Malé Antily – Závětrné ostrovy (SSS ostrovy): Na ostrovech Saba, Sv. Eustach, Sv. Martin mají tři jazyky oficiální status – angličtina, papiamento a nizozemština, obyvatelé hovoří doma povětšinou anglicky, 5 % nizozemsky.
Surinam: Odhadem 90 % obyvatelstva ovládá nizozemštinu, pro 60 % je mateřštinou.
Jižní Afrika: Dceřiný jazyk nizozemštiny afrikánština je jedním z úředních jazyků země.
Namibie: V zemi na jihozápadě Afriky se hovoří namibijskou variantou afrikánštiny.
Austrálie: 300 tis. Australanů je nizozemského původu, nizozemsky však hovoří jen málokdo.
Kanada: 158 tis. Kanaďanů hovoří nizozemsky. Jedná se Nizozemce a Vlámy, kteří sem emigrovali v 50. a 60. letech.
Nový Zéland: 29 tis. lidí zde uvádí nizozemštinu jako svůj mateřský jazyk.
USA: 5 milionů obyvatel je nizozemského původu, doma hovoří ještě 150 tis. amerických občanů nizozemsky.
Německo: Ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko a Dolní Sasko (obě v sousedství Nizozemska) je nizozemština populární, vyučuje se na mnohých školách.
Indonésie: Do konce roku 1949 oficiálně nizozemská kolonie, ve které dnes hovoří ještě někteří starší lidé nizozemsky. Ročně se tento jazyk učí 20 000 indonéských studentů, v archivech se totiž nachází velké množství materiálů v nizozemštině.