První celostátní noviny vychází v zulštině

Sunday Times, jihoafrické noviny se 104letou tradicí, začaly vycházet i v zulské mutaci. Malá sesterská verze velkých novin v anglickém jazyce bude vycházet v nákladu 10 tisíc výtisků na 28–32 stranách a v zaběhlé grafické úpravě kompletně v zulštině, s výjimkou nabídek volných míst a televizního programu.

V první fázi se budou hlavně přebírat články z anglického vydání, které budou překládat profesionální překladatelé, jejichž texty se budou dále upravovat. To je spojeno s určitými nevýhodami: jednak se musí texty v zulštině krátit, protože zabírají o 15 % více místa než anglické texty, jednak potřebují překladatelé na svou práci čas, proto se v listu neobjeví zprávy na poslední chvíli.

Zulština – základní fakta

Rozšíření zulštiny– jazykový kód ISO 639-1: zu
– bantuský jazyk nigerokonžské skupiny
– aglutinační jazyk
– 10,3 mil. rodilých mluvčích, z toho 10 mil. v Jihoafrické republice (KwaZulu-Natal), dále v Botswaně, Lesothu, Malawi, Mosambiku a Svazijsku
– 15,7 mil. ji používá jako druhý jazyk
– původně jen mluvený jazyk bez písemných památek, proto nevíme o minulosti jazyka téměř nic
– 1850 – první gramatika (Hans Schreuder)
– 1883 – první kniha (Bible)
– 80. léta 20. stol. první televizní vysílání v zulštině
– od r. 1994 úřední jazyk v Jižní Africe