Švýcarský Biel – jeden soud, dva jazyky

V německy a francouzsky hovořícím městě Bielu (franc. Bienne) v kantonu Bern platí nařízení o používání jazyků před soudem: „Při soudním řízení je rozhodující jazyk obžalovaného. Každý se ale může vyjádřit ve svém rodném jazyce.“
Vlastní soudní jednání se vede buď v němčině nebo francouzštině, a v tomto jazyce se také předčítá rozsudek. Pokud jedna ze zúčastněných stran během řízení nerozumí mluvenému jazyku, může požádat o tlumočníka.

Jazyky ve městě Biel/Bienne

– největší dvojjazyčné město Švýcarska (50 000 obyvatel)Biel-Bienne
– polovina hovoří německy
– třetina hovoří francouzsky
– používání příslušného druhého jazyka v běžném životě je běžné

Otázka použité variety německého jazyka není přesněji reglementována, takže je před soudem častěji slyšet bernský dialekt než spisovná němčina. Zápis jednání se zapisuje ve standardní němčině a předčítá také v tomto jazyce.