Dokument z OSN: Den se skutečným tlumočníkem

Dokument „Den se skutečným tlumočníkem“ je součástí bonusové nabídky DVD „Tlumočnice“. Ke slovu se dostávají dvě vedoucí tlumočnice z ústředí Spojených národů, které vypráví o své profesi:

Tlumočníci v OSN
Tlumočníci v úzkých kabinách na ústředí OSN v New Yorku

Tlumočníci v OSN tlumočí z 6 pracovních jazyků (angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština) do své mateřštiny. Nestačí přitom převádět slovo od slova, nýbrž celé věty, tak, aby projev byl souvislý a dával smysl. Stresující je, že tlumočník nikdy neví, kam řečník směřuje. Musí proto mít velký přehled o tom, co se děje ve světě, číst cizojazyčné noviny a literaturu, osvojovat si méně obvyklé a nové výrazy. Musí předvídat, co chce řečník říci, a nikdy nesmí dát najevo, že se ztratil. Tlumočník je něco mezi odbornou a uměleckou profesí.