Oficiální nizozemské překlady Bible

Nový překlad Bible v nizozemštině (Nieuwe Bijbelvertaling) z roku 2004 se stal včerejším rozhodnutím synodu Protestantské církve v Nizozemsku (PKN) schváleným překladem pro použití při bohoslužbách největší nizozemské protestantské církve (2,3 mil. členů), a to vedle tradičních překladů Statenvertaling a NBG 51.

Nieuwe Bijbelvertaling
Překlad Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Statenvertaling byl vůbec první úplný překlad Bible z původních jazyků do nizozemštiny, na kterém od roku 1618 pracovalo 6 protestantských teologů, od roku 1626 z oficiálního pověření parlamentu. V roce 1637 byl překlad schválen a poprvé publikován. Statenvertaling se snažil o co největší, až doslovnou věrnost originálnímu znění biblického textu. Díky svému enormnímu rozšíření měl velký vliv na sjednocení písemné podoby nizozemštiny. Ještě dnes, po 370 letech, je přes svůj starobylý jazyk tato Bible vydávána a běžně používána v některých konzervativních protestantských církvích.

NBG 1951, překlad Nizozemské biblické společnosti (NBG), byl dílem skupiny protestantských teologů, kteří zahájili přípravné práce na překladu již v roce 1911. V roce 1939 vychází Nový zákon a v roce 1951 celá Bible. Překlad NBG 1951 se velmi úzce drží překladu Statenvertaling a i přes zastaralý jazyk je dodnes používán velkou částí protestantských církví v Nizozemsku.

Nejrozšířenějším katolickým překladem v nizozemsky hovořících zemích a teprve druhým úplným katolickým překladem z původních jazyků do nizozemštiny je Willibrordův překlad (Willibrordvertaling) Katolické biblické nadace (KBS). Jeho Nový zákon vyšel v roce 1961, celá Bible poprvé 1975. Po poslední revizi 1995 jej používají i některé protestantské církve. První vydání Willibrordova překladu má jako jediné církevní schválení pro použití v katolických bohoslužbách.

Nový překlad (NBV) je ekumenický překlad vydaný NBG a KBS ve spolupráci s partnerskými organizacemi ve Vlámsku, na němž se od roku 1993 podílelo 23 církví v Nizozemsku a Belgii. Od jeho vydání v roce 2004 se jej prodalo více než 1 mil. výtisků, a stal se tak jedním z nejčtenějších nizozemských překladů Bible vůbec.

Jeho cílem bylo vytvořit moderní srozumitelný překlad z nejnovějších kritických vydání biblických textů do dnešní nizozemštiny, který by respektoval styl původního textu, byl vhodný pro hlasité předčítání, a měl nahradit stávající překlady v protestantských i katolické církvi.

I přes tento přístup nebo právě kvůli němu je NBV konzervativními kruhy kritizován za svou progresivnost. Katolická církev se rozhodla setrvat u Willibrordova překladu a Protestantská církev rozhodla o pětiletém testování NBV v praxi, které uplynulo koncem loňského roku.

Také rozhodnutí synodu předcházela bouřlivá diskuze, nakonec ale hlasovalo jen 16 ze 146 členů proti jeho schválení pro použití při bohoslužbách. Před několika týdny bylo rozhodnuto o zahájení revize NBV, která má být dokončena do roku 2016.