Gabriela M. je v Německu známa jako Erika M.

Erika Mustermannová je fiktivní osoba, jejíž iniciály jsou používány na vzorech průkazů totožnosti v Německu, společně se svým „manželem“ Maxem Mustermannem. I v jiných zemích najdeme jejich pendanty, ve Švýcarsku Felixe Mustera nebo Marii Bernasconiovou, v anglosaských zemích mají zase svého Johna Doea, příp. Jane Doeovou.

Gabriela Mikuliková
Gabriela M., „vzorová“ Češka

Ve všech případech se jedná buď o „vzorová“ (něm. Muster = vzor) nebo rozšířená příjmení, která se používají jako příklad vyplnění formulářů, databází, jmen na platebních a slevových kartách apod., ale také jako označení pro průměrného občana nebo spotřebitele.