Tradiční atlas rostlin vychází od roku 1935

Když je vydávána kniha ještě 78 let od svého 1. vydání, je možné hovořit o bestselleru, u nebeletristické literatury se dá použít označení standard. Botanický atlas ‚Co tu kvete?‘ (v originále: ‚Was blüht denn da?‘) je takovým dílem, letos vyjde v německém nakladatelství Kosmos v 59. vydání. Knihy se v německém originále dodnes prodalo na 3 mil. výtisků a bylo přeloženo cca do desítky cizích jazyků, mj. do češtiny.

Systematika botanického atlasu Co tu kvete?:

Systematika Co tu kvete?: 1. Barvy: bílá | žlutá | červená | modrá/fialová | zelená/hnědá, 2. Tvar květů: s nanejvýše 4 květními lístky | s 5 květními lístky | s více než 5 květními lístky nebo květy v úborech | souměrné podle jedné roviny


Co činí tento klasický atlas rostlin tak jedinečným? Především systém, jak jsou v něm květiny uspořádány, takže laikovi nečiní problémy vyhledat a rozpoznat v atlasu rostlinu, na kterou narazil v přírodě. Nápad innsbruckého studenta medicíny a pozdějšího lékaře Aloise Kosche (1907–1955) uspořádat v tomto díle rostliny podle barvy květů se stal standardem a vzorem pro řadu dalších botanických atlasů. V pozdějších vydáních bylo přidáno další kritérium, a to tvar květů.

U každé rostliny je uveden národní a latinský název, příp. i synonym, čeleď, výška. Piktogramy vyznačují životní formu, jedovatost a způsob ochrany. Nechybí ani stručný popis, výskyt a zajímavosti. Rejstřík je praktický, protože obsahuje pohromadě jak národní, tak i latinské názvy. Škoda, že české vydání opomíjí slovenské botanické názvy, a použitelnost knížky tak zbytečně omezuje pouze na české čtenáře.

Zatímco původní vydání obsahovalo ještě pět stovek ve volné přírodě žijících rostlin střední Evropy, současné vydání jich obsahuje téměř dvojnásobek. Žezlo po původním autoru přebírali další biologové Wilhelm-Johannes Fischer (1892–1977), Dietmar Aichele (1928–1996) a současná autorka Margot Spohn (*1963). Také na realistických vyobrazeních květin se vystřídala řada autorů, od roku 1973 je ilustrátorkou ‚Co tu kvete?‘ Marianne Golte-Bechtle.