Poslední dějství německé pravopisné reformy

Rada pro německý pravopis, mezistátní grémium složené ze zástupců německy hovořících zemí, dnes předložila konferenci německých ministrů kultury a školství doporučení ke změnám nejdiskutovanějších částí reformy německého pravopisu. Změny mají být schváleny koncem týdne, v platnost by vstoupily 1. srpna, s jednoletým přechodným obdobím, během kterého ještě nemá být na školách starší způsob psaní hodnocen jako chybný.

Reforma německého pravopisu, na které se pracovalo desítky let, vyvolala v poslední fázi bouřlivou diskuzi, v jejíž důsledku došlo v již závazném konceptu k několikerým úpravám, při kterých se zčásti opět připustily starší varianty psaní. Rozhodnutí ministrů tento týden by mělo podobu nového německého pravopisu definitivně uzavřít.

Některé příklady posledních navržených změn

– Psaní velkých a malých písmen:
Große Koalition (große Koalition)
Du i du (v dopisech)

– Psaní slov zvlášť, resp. dohromady
bankrottgehen (Bankrott gehen)
blau streichen i blaustreichen

– Pravidla interpunkce
Sie öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. (povinná čárka před infinitivní skupinou)

– Dělení slov na konci řádku
Esel (nedělitelné) (E-sel)