Slova převzatá z arabštiny

Je až neuvěřitelné, kolik slov běžného jazyka, která během staletí zdomácněla, a která dnes zcela běžně používáme, pochází z arabštiny. A nejsou tím zdaleka myšlena jen zcela očividná slova orientálního původu jako harém, korán, minaret nebo sultán.

Arabština
„Arabský jazyk“ v arabském písmu

Také každodenní pojmy jako káva (qahwa) nebo cukr (sukkar), alkohol (al-kuhl) nebo také havárie (awarya) jsou arabského původu. Nebo cifra, která pochází ze ‚sifr‘, arabského výrazu pro nulu. Ne nadarmo se číslicím říká arabské – také ony jsou jazykovým dědictvím Arabů.

Vybraná slova arabského původu v češtině

– admirál
– algebra
– alkohol
– arzenál
– baldachýn
– cifra
– cukr
– elixír
– estragon
– havárie
– jasmín
– káva
– magazín
– matrace
– šafrán
– šach
– žirafa