Jazykový spor u tribunálu pro bývalou Jugoslávii

Protokoly všech zasedání Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) se sídlem v Haagu se překládají do francouzštiny, po staletí jazyk diplomacie, a angličtiny, nejpoužívanějšího mezinárodního jazyka.

Vlajka OSN před soudním tribunálem

Obžalovaný Radovan Karadžić podal žádost, aby mu soud v budoucnu předkládal protokoly jednání také v srbštině. Kancelář soudu žádost zamítla a poukázala na zvukové nahrávky, které může mít obžalovaný k dispozici.

Také dřívější obžalovaní v procesech proti válečným zločinům v bývalé Jugoslávii se ocitli ve sporu s tribunálem ohledně jazyka dokumentů. Jeden srbský nacionalista si například přál překlady v čisté srbštině, ne v BCS (bosenštině/chorvatštině/srbštině), jiný podezřelý ze zločinů v Srebrenici zase chtěl, aby se mu všechny dokumenty předkládaly v azbuce. V obou případech soud rozhodl návrhům nevyhovět, protože písemnosti byly obžalovaným ve stávající podobě srozumitelné.

Organizace pro lidská práva již roky poukazují na to, že oběti válečných zločinů nemají možnost nahlédnout do soudních protokolů ve svém jazyce.