Domorodé jazyky v Austrálii vymírají

Z 250 známých domorodých jazyků Austrálie je jen 15 rozšířených nebo jimi hovoří v komunitě všichni od nejmladších po nejstarší. Celých 95 % domorodých jazyků vymírá. Viníkem je kolonizace. Bylo registrováno mnoho případů, kdy nebylo domorodým Australanům povoleno hovořit jejich jazykem nebo jim byly odebírány děti.

Domorodé australské jazyky
Domorodé australské jazyky


Tato politika se ukazuje jako krátkozraká: potlačení jazyka, na který jsou lidé hrdí, je zpravidla spojeno např. se zvýšením závislosti na alkoholu; naopak, podpora jazyku domorodců na školách zvyšuje jejich gramotnost, zlepšuje ovládání počítačů, a zvyšuje tak jejich zaměstnanost.

Domorodcům je vytýkáno, že by se celá řada problémů vyřešila, kdyby se naučili dobře anglicky. Přehlíží se přitom, že bilingvní domorodci mají tendenci lépe hovořit anglicky.