Angličtina je v EU nejrozšířenějším cizím jazykem

Angličtina je v Evropské unii nejvyučovanějším cizím jazykem na školách a nejrozšířenějším cizím jazykem vůbec, ovšem více než třetina dospělých evropských občanů hovoří pouze svou mateřštinou. Vyplývá to z nejnovější studie statistického úřadu Eurostat.
Znalosti angličtiny v EU
Znalosti angličtiny v EU

Co se týká všeobecných znalostí cizích jazyků ve věkové skupině 25–64letých, 2 a více cizích jazyků ovládá 28 % Evropanů (mezi nimi je nejvíce Finů, Litevců, Slováků a Slovinců), 36,2 % evropských občanů naproti tomu neovládá žádný – tři čtvrtiny Maďarů, polovina Portugalců a více než 40 % Bulharů, Řeků a Španělů.

Angličtina je v zemích EU také nejrozšířenějším cizím jazykem v dospělé populaci, v baltských státech, Bulharsku a Polsku ovšem hraje prim ruština.

Na středních školách v členských státech se 60 % studentů učí 2 nebo více jazyků. Střední školy v České republice, Finsku, Lucembursku a Nizozemsku hlásí 100 % podíl studentů, kteří se učí minimálně 2 jazyky, Estonsko, Slovensko a Slovinsko jsou tomuto stavu velmi blízko. Na druhou stranu najdeme nejvíce studentů, kteří se učí jen jeden cizí jazyk, v Irsku, Itálii, Maďarsku, na Maltě, v Řecku a Španělsku.

Angličtina je ve všech členských státech nejvyučovanějším jazykem, s výjimkou Lucemburska, kde je na stejné úrovni jako němčina a francouzština, a Velké Británie a Irska, kde je nejoblíbenějším cizím jazykem francouzština. Poslední dva uvedené státy vykazují v oblasti výuky cizích jazyků nejhorší bilanci: polovina britských a pětina irských středoškoláků se neučí vůbec žádný cizí jazyk.