Známý elektronický slovník ruského výrobce v novém vydání

ABBYY, ruský výrobce softwaru, nabízí vedle technologie rozpoznávání textu (OCR) s podporou řady jazyků také další jazykový produkt, který je s více než 5 miliony prodanými licencemi úspěšný zejména na ruském trhu.

ABBYY Lingvo 12
Uživatelské rozhraní slovníku


Lingvo, jeho elektronický slovníkový software, právě vychází v nejnovější verzi. Dodává se se 128 slovníky, mimo jiné všeobecnými a odbornými slovníky, thesaury, slovníky idiomů, regionálními, jednojazyčnými výkladovými slovníky i jazykovými průvodci a lexikony zkratek.

Součástí nejrozšířenější produktové varianty jsou slovníky 10 jazyků (ruština, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čínština, turečtina, latina, ukrajinština) s celkem 7,5 miliony záznamů. Oproti předchozí verzi byl rozsah rozšířen o 19 nových slovníků – mezi nimi i o 8. vydání Collins English Dictionary. Deset slovníků bylo obsahově kompletně aktualizováno. ABBYY Lingvo nabízí také možnost vytvářet a importovat uživatelské slovníky.

Ke každému heslu jsou k dispozici podrobné údaje o významu a použití, příklady z aktuálních zdrojů, vysvětlení gramatiky, synonyma, antonyma a výslovnost v přepisu i jako jazyková nahrávka. U ruských slovíček jsou graficky vyznačeny přízvučné slabiky.

Další funkce: plnotextové vyhledávání ve všech slovnících, překlad ve vyskakovacím okně, uživatelské rozhraní v angličtině a ruštině, zkoušení slovíček (Lingvo Tutor).