Nová terminologie Office 2007

Společně s novým designem uživatelského rozhraní se v nové verzi kancelářského balíku Microsoft Office 2007 v souvislosti s novým uspořádáním nabídek a rozšíření o nové funkce částečně změnila i rozšířila terminologie pojmenování softwarových funkcí.

Ribbon neboli pás karet
Menu nahradil v Office 2007 pás karet

Některé výrazy z nové verze MS Office 2007
(anglicko-německo-české)- Document Inspector – Dokumentinspektion – Kontrola metadat
– Gallery – Katalog – Galerie
– Home – Home – Domů
– Macro-free document – Dokument ohne Makros – Dokument bez maker
– Quick Access Toolbar – Symbolleiste für den Schnellzugriff – Panel nástrojů pro rychlý přístup
– Ribbon – Multifunktionsleiste – Pás karet (dříve menu)
– Screentip – QuickInfo – Popis (bublinová nápověda)
– To-Do Bar – Aufgabenleiste – Panel úkolů