Khmerština je dalším jazykem Google Translate

V pořadí 66. jazykem online překladače Google Translate se stala khmerština.

Khmerština

Jazykové území khmerštiny– ISO 639-1: km
– austroasijský jazyk
– 15,6 mil. mluvčích
– Kambodža (centrální khmerština), Thajsko (severní khmerština), Vietnam
– řada přejímek ze sanskrtu a páli, zejména abstraktní slova, vliv francouzštiny
– domácí slova většinou jednojazyčná
– nezná skloňování ani časování, tvorba slov pomocí předpon, vpon a zdvojování
– nejstarší nápis ze 7. stol.
– bohatá literární tradice: buddhistické a hinduistické písemnictví a básnictví, historické královské kroniky
– není tonální jazyk
– řada strukturálních podobností s nepříbuznou thajštinou, se kterou koexistovala několik staletí
– khmerské písmo odvozené z indického písma brahmí


Google Translate umožňuje psát khmerská slova pomocí virtuální klávesnice, a dále uvádí fonetický přepis pro ty, kdo neovládají khmerské písmo.

Překládání khmerštiny je pro systém výzvou: jednak je na webu k dispozici relativně málo materiálů pro vyhodnocení jazykových struktur, a další obtíž spočívá v rozpoznávání hranic mezi slovy, protože ta nejsou v tomto jazyce oddělovány mezerami.