Haitština – nový jazyk Google Translate

Google Translate se rozrůstá o úřední jazyk země, která byla před několika týdny kvůli katastrofálnímu zemětřesení středem pozornosti celého světa. Haitská kreolština je již 53. jazykem v nabídce online překladače.

Haitština – základní fakta

Haiti

– ISO 639-1: ht
– kreolský jazyk s nejvíce mluvčími na světě
– vyvinula se z koloniální francouzštiny pod vlivem západoafrických a indiánských jazyků
– 7,7 mil. rodilých mluvčích, z toho 7 mil. na Haiti (5 % převážně bělošských obyvatel země z vyšších vrstev hovoří francouzsky)
– 2 nářečí
– 40. léta 20. stol. – vytváří se písemná podoba
– 1961 – uzákoněna jako oficiální a vyučovací jazyk na školách, do té doby výhradně francouzština
– 1979 – normování pravopisu
– 1987 – haitština se stává podle ústavy společně s francouzštinou státním jazykem na Haiti
– literatura, noviny, rádia a televize v haitské kreolštině