Skotská gaelština se stala dalším smluvním jazykem EU

Skotskou gaelštinu bude možné používat oficiálně na půdě Evropské unie při rozhovorech mezi ministry skotské vlády a představiteli EU, a také odpovědi na dopisy evropským úřadům ve skotské gaelštině budou také překládány do tohoto jazyka. Náklady na související tlumočení a překlady nebude hradit EU, ale převezme je skotská vláda.

Vítejte ve Skotsku – v angličtině a skotské gaelštině

Příslušné memorandum o porozumění podepsal stálý zástupce Velké Británie v EU se skotskou vládou, která si od tohoto kroku slibuje zvýšení prestiže a počtu mluvčích dlouhodobě upadajícího jazyka, kterým aktivně hovoří již jen 1,4 % Skotů.

Skotská gaelština – základní fakta

– ISO 639-1: gd
– keltský jazyk goidelické skupiny
– 59 000 mluvčích ve Velké Británii (Skotsko – Highlands, ostrovy Hebridy a Skye, Glasgow), dále v zámoří, celkem 67 000
– všichni mluvčí jsou bilingvní
– po staletí soupeření s germánským jazykem skotštinou
– výpůjčky ze skandinávských jazyků
– v 5. stol. přinesli irští přistěhovalci do britanského Skotska svůj jazyk
– po staletí společný literární jazyk s irštinou, ale stále více odlišná mluvená forma
– do 11. stol. dominantní jazyk, poté poangličťování
– od 16. stol. ústup gaelštiny do horských oblastí (Highlands)
– od 17. stol. vytváření spisovného národního jazyka
– 1567 – první kniha
– stabilizace pravopisu v 18. stol.
– 1801 – překlad Bible
– dnes jazyku rozumí nebo jím hovoří v průměru méně než 2 % Skotů, nejvíce na Vnějších Hebridách (75 %)
– rozhlas, televizní vysílání ve skotské gaelštině s anglickými titulky, dvojjazyčné školství v oblastech s největším procentem mluvčích, zakázán jako jazyk u skotských soudů
– od roku 2005 jazyk chráněn skotským zákonem, uvolněny finance pro podporu jeho výuky na školách, dvojjazyčné cedule, širší používání na veřejnosti