Rada EU kárána za nedostatečnou nabídku jazyků na webových stránkách

Většinou 509:2 hlasů odsouhlasil Evropský parlament usnesení o větší podpoře němčiny i dalších jazyků na internetových stránkách institucí Evropské unie. Němčina je vedle angličtiny a francouzštiny třetím pracovním jazykem institucí EU, přesto byly např. internetové stránky nizozemského a lucemburského předsednictví v Radě EU dostupné pouze v anglické a francouzské jazykové verzi.

Výběr jazyků na oficiálních stránkách českého předsednictvíTaké stránky nastávajícího českého předsednictví v Radě jsou v současné době dostupné pouze ve verzi české, anglické a francouzské. Naproti tomu internetové stránky současného předsednictví Francie v Radě EU poskytují informace ve francouzštině, angličtině, němčině, španělštině a italštině.

Evropský parlament proto vyzval země, které budou přebírat předsednictví, aby pro podporu mnohojazyčnosti rozšířily nabídku jazyků na svých internetových stránkách minimálně o nejrozšířenější jazyky v EU, se zvláštním zřetelem k němčině.

Text usnesení

Evropský parlament (…) se obrací na všechna budoucí předsednictví Rady a očekává, že tato předsednictví poskytnou své internetové stránky v co největším počtu jazyků a budou v případě početního omezení používat nejrozšířenější úřední jazyky, při uplatnění prioritního pořadí.