Již jen nový pravopis na německých školách a v tiskových agenturách

Německo zavedlo jako první německy hovořící země s konečnou platností nový pravopis. Včera vypršela tzv. přechodná lhůta, během které bylo vedle nového pravopisu tolerováno ještě používání starého. V nadcházejícím školním roce již bude starý způsob psaní považován za chybu.

Podobná lhůta platí i pro jiné německy hovořící země, tam ovšem vyprší až k 1. srpnu 2008 (Rakousko), resp. 1. srpnu 2009 (Německé Švýcarsko).


Německy hovořící tiskové agentury AFP, AP, APA, Dow Jones, ddp, dpa, epd, KNA, sid a Reuters včera také přijaly pravopis v jednotné variantě. Budou se zásadně řídit úředními pravidly pravopisu, a v případech, kdy jsou přípustné varianty, se dohodly na jednotném způsobu psaní.
Na společné webové stránce agentur byl uveřejněn seznam 1 500 slov s variantami psaní, které budou agentury používat. Seznam zohledňuje doporučení slovníkových nakladatelství Duden a Wahrig pro volbu jedné z dublet.

Zavedení reformy německého pravopisu má za sebou dlouhou cestu. Původně vypracovaná nová pravopisná pravidla z roku 1996 musela být na základě velké kritiky veřejnosti k 1. srpnu 2006 opět pozměněna. Na základě návrhů Rady pro německý pravopis jsou od té doby opět přípustné staré způsoby psaní v některých obzvlášť sporných případech.