Doporučení k pravopisu chemické terminologie

Na stránkách České společnosti chemické je uveřejněno „Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic a tvůrcům odborných právních textů s touto tematikou“ od autorů Jiřího Duchoně, Jaroslava Kahovce, Arnošta Kotyka, Karla Olivy.


Jedná se o doporučení k otázce použití vhodného tvaru, pro který v pravopisu existují dublety, tedy dvě přípustné varianty psaní. Týká se odborných textů z oblasti chemie, lékařství a biologie. V odborné terminologii by se podle tohoto doporučení měla upřednostňovat varianta, která je bližší mezinárodní nomenklatuře.