Kaddáfího tlumočník se zhroutil

Libyjský státní šéf kvůli svému téměř stominutovému, historicky prvnímu projevu před Valným shromážděním OSN porušil protokol a přivezl si z Tripolisu své vlastní tlumočníky z arabštiny do angličtiny a francouzštiny. OSN přitom disponuje interním týmem 25 zkušených arabských tlumočníků. Kaddáfí však tvrdil, že bude hovořit libyjským dialektem, kterému by tlumočníci OSN nerozuměli.

Sál Valného shromáždění OSN
Místo činu: sál Valného shromáždění OSN

Kaddáfího bizarní způsob vyjadřování, mumlání, samomluva, pekelné tempo, to vše se stalo jeho anglickému tlumočníku nakonec osudným. Po 75 odtlumočených minutách vykřikl do mikrofonu arabsky: „Už nemůžu!“ a zkolaboval. Na zbývajících 20 minut – libyjský prezident přednášel svůj projev standardní arabštinou – se mikrofonu ujala Rasha Ajalyaqeen, vedoucí arabské sekce. Ta také dostala další den dovolenou – natolik ji tlumočení dorazilo.