Zulština – nový jazyk Google Translate

Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. Posledním z afrických jazyků mezi nimi je zulština.

Zulština

Rozšíření zulštiny– ISO 639: zu
– bantuský jazyk nigerokonžské skupiny
– rozšíření: Jihoafrická republika (provincie KwaZuluNatal a Mpumalanga), dále Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Svazijsko
– 10,4 mil. mluvčích, z toho 10 mil. v JAR (od r. 1994 jeden z 11 úředních jazyků), 15,7 mil. mluvčích ji používá jako 2. jazyk
– hlavní dialekty Lala, Qwabe
– od pol. 19. stol. překlady částí Bible v latince
– vyučovací jazyk, sdělovací prostředky