V Murakamiho Afterdark tlumočí hrdinka pro čínskou prostitutku

Mari, studentka čínštiny, která chce pracovat jako překladatelka a tlumočnice na volné noze, je požádána neznámou ženou o pomoc při dorozumění se zmlácenou čínskou prostitutkou.

Ukázka z posledního románu japonského autora Haruki Murakamiho Afterdark v českém překladu Tomáše Jurkoviče:

Haruki Murakami: AfterdarkMari se kouše do rtu a snaží se trochu uspořádat myšlenky.
„A ona teda mluví fakt jenom čínsky?“
„Japonsky řekne tak pět slov. Jenže volat policii tady nepřichází v úvahu. Devadesát procent těchhle holek je tu stejně načerno a ani my nemáme tolik času, abysme v jednom kuse chodili někam sepisovat protokoly.“


Mari sundá z ramene tašku, položí ji na stůl a přejde ke třesoucí se ženě. Skloní se k ní a osloví ji čínsky. „Nĭ zěnme le?“ (Co se ti stalo?)
Ať už ji slyšela, nebo ne, žena neodpovídá. Vzlyká a klepou se jí ramena.
Kaoru zavrtí hlavou. „Je v hrozným šoku. Někdo ji evidentně pořádně zmydlil.“
Mari na ženu mluví dál. „Shì Zhōngguórén ma?“ (Ty jsi Číňanka?)
Žena stále mlčí.
„Fàngxīn ba, wŏ gēn jĭngchá méi guànxì.“ (Neboj se, já nejsem od policie.)
Žena stále ani slovo.
„Nĭ bèi tā dă le ma?“ (On tě zmlátil?)
Žena konečně přikývne. Dlouhé černé vlasy se zavlní.
Mari na ženu dál mluví trpělivým, klidným tónem. Několikrát opakuje ty samé otázky. Kaoru ten hovor ustaraně pozoruje se založenýma rukama.