Beneluxký nebo beneluxský? Případ pro jazykovou poradnu

Při překladu jednoho soudního rozhodnutí jsem narazil na problém, jak vytvořit přídavné jméno k zeměpisně-politickému názvu Benelux.

Benelux: Belgie, Nizozemsko, LucemburskoProtože jsem ve slovnících hledaný tvar nenašel – řada slovníků dokonce nezná ani základní tvar Benelux –, obrátil jsem se telefonicky na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český.

Jazyková poradna je instituce, která odpovídá na dotazy o češtině, pokud nevíte, jak napsat, vyslovit, skloňovat, časovat nějaké slovo, co slovo znamená, jaký je jeho původ, zda je jeho užití vhodné v určitém kontextu, zda je věta či souvětí správně vytvořeno, zformulováno apod.

Správná odpověď na otázku z nadpisu po konzultaci s poradnou zní:
beneluxský