Užitečná dvojjazyčnost v Tunisku

Jediným úředním jazykem severoafrického Tuniska s 9,9 mil. obyvateli je arabština. Mateřským a hovorovým jazykem převážné části obyvatel je přitom tuniská arabština (تونسي), která se svými rysy liší od arabštiny v jiných státech. V psané podobě odpovídá arabština v Tunisku moderní standardní arabštině (فصحى التراث), spisovnému standardu, který je jazykem školní výuky, médií, literatury a komunikace mezi Araby z různých zemí.

Náměstí v Midounu
Dvojjazyčný arabsko-francouzský název náměstí( ساحة البستان | Place El Bousten) a návěští veřejného internetu v tuniském Midounu (‏ميدون‎)

V zemi však hraje důležitou roli i další jazyk: Období francouzského protektorátu v letech 1881–1956 zanechalo v Tunisku – podobně jako v jiných státech Maghrebu – dědictví francouzštiny, která se vyučuje na školách jako první cizí jazyk, takže se jím v Tunisku všude domluvíte. Francouzština je jazykem obchodní korespondence i celostátních médií. Tunisko je také členským státem Frankofonie.

Pro arabského písma neznalé návštěvníky je francouzština záchrannou kotvou; balení zboží, jídelní lístky, názvy ulic, silniční ukazatele a veřejná návěští jsou převážně dvojjazyčné.

Naproti tomu v souvislosti s usnadněním vyššího studia pro širší vrstvy obyvatel existují tendence podporovat arabštinu na úkor francouzštiny. V obchodní sféře je dokonce předepsáno, že arabský text v reklamě má dostat dvakrát více prostoru než text v latince.

Také z veřejné správy pomalu mizí dvojjazyčnost, takže např. budovy radnice (‫قصر البلدية‬) nebo policie (شرطة) jsou často označeny výhradně arabsky. Podobně na současných tuniských mincích se už na rozdíl od dvojjazyčných bankovek s francouzštinou nesetkáte, vodítkem vám bude jen číselná hodnota.

Řadě Tunisanů, kteří opustí školu, chybí v každodenním životě kontakt s francouzštinou, vystačí si se svou mateřskou tuniskou arabštinou. Francouzským televizním stanicím v Tunisku s nástupem panarabských satelitních kanálů prudce klesla sledovanost.

Dalším povinným jazykem je na tuniských školách angličtina, Tunisané zaměstnaní v cestovním ruchu a obchodě ale zpravidla ovládají i němčinu a italštinu. V jižní části země se setkáme i s výskytem dialektů berberštiny (26 tis. mluvčích).