Švýcarské slovo roku 2006: zákaz kouření

Všudypřítomný ‚zákaz kouření‘ byl v německém Švýcarsku zvolen slovem roku 2006. Porota, složená z novinářů, volí od roku 2003 zajímavá slova s pozitivním i negativním významem a větu roku.

Slova roku 2006 (Německé Švýcarsko)

Zákaz kouření1. Zákaz kouření (Rauchverbot)
2. Migrační původ (Migrationshintergrund)
– (osoba s migračním původem) politicky korektní výraz pro přistěhovalce nebo cizince
3. Köbi
– přezdívka trenéra švýcarské fotbalové reprezentace
4. Správce fondu důchodového zabezpečení (Pensionskassenverwalter)
5. Kyvadlo (Plämpu)
– tímto slovem ve švýcarské němčině označila olympijská vítězka Tanja Frieden svou zlatou medaili

Negativní slovo roku: „rozšířená sebevražda“ (erweiterter Selbstmord)
– známá bývalá lyžařka a její bratr byli zastřeleni jejím manželem, který se poté sám zabil

Věta roku: „Zvládnu to!“ („Ich kann das!“)
– prohlášení jedné švýcarské političky před volbou do své funkce