Směrové cedule v pohraničí: polské Chalupki

Na cestě od nádraží v Chalupkách na Šilheřovice v osadě zvané Rakowiec probíhá česko-polská hranice pár stovek metrů uprostřed cesty. Dopravní značky na jedné straně cesty jsou polské, na druhé české.

Směrová cedule v Chalupkách

Zajímavá je směrová cedule na polské straně před křižovatkou na Antošovice. Obě české lokality jsou napsány polským pravopisem, s typickým polským ‚w‘ místo ‚v‘ (v polštině se písmeno ‚v‘ nepoužívá), a bez použití diakritiky – ať už české nebo polské. Šilheřovice jsou přitom vzhledem k polské výslovnosti ‚si‘ jako ‚š‘ přepsány částečně foneticky. Polská obec Rudyszwałd, jejíž název pochází z německého Ruderswald, je napsána zcela korektně polským pravopisem. Zajímavé je i použití zkratek zemí. Místo mezinárodního CZ je za českými lokalitami použita ‚česká‘ zkratka pro Českou republiku, jen bez diakritiky, a za polskou lokalitou je použita v Polsku oficiálně používaná zkratka pro ‚Rzeczpospolita Polska‘.