Protichůdné úvahy o dvojjazyčných cedulích v polské Ratiboři

K nedávným diskuzím o zavedení dvojjazyčných polsko-německých označení obce v polské Ratiboři (polsky Racibórz, německy Ratibor) v Slezském vojvodství existují z oficiálních míst protichůdná stanoviska. Ratibořský okres, jehož součástí bylo území Hlučínska, patřil do roku 1945 k Německu.

Místní označení Ratiboře v polštině


Podle polských zákonů je možné dvojjazyčná označení používat v obcích, kde bydlí alespoň 20% národnostní menšina, příp. tam, kde s tím vysloví souhlas nadpoloviční většina obyvatel. První kritérium splňuje v celém Slezském vojvodství pouze obec Krzanowice (německy Kranstädt) poblíž Ratiboře.