Zimbabwe zvažuje zavedení 16 úředních jazyků

V Zimbabwe mají v současnosti 3 jazyky úřední status. Podle navrhované nové ústavy má mít země v budoucnu 16 úředních jazyků. Dojde-li ke schválení, mělo by to rozsáhlé důsledky na výuku a komunikaci občanů s úřady.

ZimbabweNárodním jazykem Zimbabwe je šonština, která je jazykem 70 % občanů, následuje jej další bantuský jazyk ndebelština, kterou hovoří 20 % obyvatel. Angličtina je jazykem méně než 2,5 % Zimbabwanů, hovoří se jí hlavně ve městech a je rozšířená zejména mezi míšenci.

Další, menšinové jazyky, mají být nyní postaveny na úroveň uvedených oficiálních jazyků.

Očekávané budoucí úřední jazyky Zimbabwe

angličtina, čvanština, chibarwe, kalangština, kojsanština, nambijština, ndau, ndebelština, ňandžština, sotština, šanganština, šonština, tongština, vendština, xhoština, znakový jazyk

V rámci přípravy na tuto změnu byl již v loňském roce zahájen projekt tisku učebnic v menšinových jazycích, nyní jsou na řadě kurzy pro učitele.