Bulharština – nový oficiální jazyk EU

Bulharština je jihoslovanský jazyk, který se píše variantou azbuky. Je tak vedle řečtiny od 1. ledna 2007 dalším úředním jazykem EU, který se píše jinak než latinkou. Každoročně se v Bulharsku 24. května slaví den cyrilice na počest slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, kterým se připisuje její původ.

BulharštinaBulharsky jako mateřským jazykem hovoří celkem 9 mil. obyvatel Bulharska, dále menšiny v Srbsku, Řecku, Rumunsku, bývalé SSSR i jinde.

S jazykově velmi podobnou sousední makedonštinou tvoří bulharština dialektové kontinuum. Bulharský jazyk má četné přejímky z turečtiny a ruštiny.
První písemné památky pochází z 9. století, a jsou psány ve staroslověnštině, spisovném jazyce i jazyce náboženských knih. Za dob, kdy bylo území Bulharska součástí Byzantské říše (1018–1187), byla úředním jazykem řečtina. Bulharské písemnictví zažilo potlačování za dob turecké nadvlády v letech 1393–1878. Úředním jazykem byla v tomto období turečtina a církevním a vyučovacím jazykem řečtina, bulharský jazyk se však udržoval v klášterech, a z tohoto období pochází četné překlady z řečtiny. Novodobá bulharština se vyvíjí od 2. pol. 19. století.

Několik bulharských výrazů:

Bulharská republika – Република България
bulharština – български език
Evropská unie – Европейски съюз
parlament – парламент
poslanec – народен представител
předseda vlády – министър-председател
Sofie – София