Pozměněná reforma německého pravopisu vstoupí v platnost i ve Švýcarsku

Konference výchovných ředitelů rozhodla ve Švýcarsku s konečnou platností, že německý pravopis po závěrečných úpravách vstoupí v platnost také v německy hovořících kantonech Švýcarska od 1. srpna. Přechodná fáze, během které je možné používat nového a starého způsobu psaní, byla v alpské republice stanovena na 3 roky (v Německu na 1 rok, v Rakousku na 2 roky).