Rakousko: Pro justici pracují laičtí tlumočníci

Na seznamu přísežných a soudně jmenovaných tlumočníků v Rakousku figuruje v současnosti 1 400 osob pro 49 jazyků. Naléhavě jsou požadováni kvalifikovaní tlumočníci zejména pro africké a asijské jazyky. V celém Rakousku tak najdeme např. jedinou soudní tlumočnici pro gruzínštinu.


JusticeSoudní praxe pak vypadá tak, že příslušné jednání tlumočí pod přísahou jednorázově jmenované osoby. Často se jedná o rodinné příslušníky nebo přátele podezřelých nebo obětí. Tito na jednu stranu nedisponují nezbytnou slovní zásobou, na druhou stranu není možné vyloučit, že jsou předpojatí.

Při diskuzi vyvolané odposlechy afrických drogových dealerů se hovořilo v odborných kruzích o potřebnosti formulování rozsudků ve srozumitelné, snadno přetlumočitelné podobě. Zazněl návrh na sestavení celoevropského seznamu tlumočníků, a zvažovalo se školení žadatelů o azyl na tlumočníky.