Denně aktualizovaný slovník německých novotvarů

Již více než 20 000 záznamů obsahuje slovník novotvarů „Die Wortwarte“ (Slovárna). Denně přibývají další. Za projektem stojí jazykovědec Lothar Lemnitzer, který jej spustil v roce 2000.

Softwarový algoritmus v průměru vyhledá den co den v online vydáních různých německých printmédií až 3 000 nových pojmů. Jen cca 15 z nich se vyhodnotí jako pravý a zajímavý neologismus a přidá do slovníku.

Některé novotvary mají jepičí život, jiné se v jazyce etablují, jak ukazují příklady slov Bildschirm (obrazovka) nebo Klarsichtfolie (průhledná fólie). Wortwarte prý dokonce patří ke zdrojům redakce Dudenu.

Die Wortwarte: Slovník neologismů
Die Wortwarte: za prostou fasádou se skrývá rozsáhlé dílo

Slovní zásoba ze slovníku neologismů
(příklady)
Basejumping – basejumping, seskok padákem z pevných objektů
Handyguthaben – kredit na mobilní volání
Netzstreik – internetová stávka
Patientenselbstbeteiligung – spoluúčast pacienta
simsen – esemeskovat
Zwischenkanzler – přechodný kancléř