V příručce pro politiky se myslí na tlumočníky

Vídeňské kancléřství vydalo při příležitosti nadcházejícího předsednictví Rakouska v Radě EU „Handbuch für Minister“ (Příručku pro ministry), ve které jsou uvedeny pokyny pro nejrůznější situace během předsednické práce. Výslovně se zmiňuje ohleduplnost k tlumočníkům.

O mluvení na zasedáních Rady ministrů:
„Pro ulehčení těžké práce tlumočníků by měly být příspěvky do diskuze předneseny jasně a zřetelně a ne příliš rychle. Vezme-li si slovo předsedající, měl by dbát na to, aby byla sluchátka odložena v dostatečné vzdálenosti od mikrofonu, jinak by interference způsobily ohlušující pískavý zvuk.“

O humoru:
„Trocha humoru je vždy velmi vítána – nemělo by se však zapomínat na to, že vtipy a slovní hříčky jsou většinou jen velmi těžce nebo zcela nepřeložitelné do jiných jazyků.“