Nadpoloviční polovina obyvatel EU používá na internetu cizí jazyk

I když 90 % dává přednost vlastnímu jazyku, používá 55 % občanů ze států EU ještě jiný jazyk, ve kterém si čtou texty na internetu.

Eurobarometer
Znalost minimálně dvou cizích jazyků v populaci zemí EU (2005)


Mezi jednotlivými zeměmi jsou značné rozdíly. Jen 9 % občanů Velké Británie a 11 % Irů používá při surfování další jazyk, na rozdíl od cca 90 % Řeků, Slovinců, Lucemburčanů, Malťanů a Kypřanů. Ve většině zemí je nejčtenějším jazykem angličtina, Lucemburčané preferují ovšem francouzštinu a němčinu.