Obavy z budoucnosti francouzštiny

Členské státy Frankofonie kritizovaly „katastrofální“ situaci používání francouzštiny v institucích EU, která přispívá k oslabování tohoto románského jazyka.

Odráží se to i ve školní výuce: Mezi lety 2007 a 2010 poklesl v Evropě počet osob, které se učí francouzsky, o 7 %. V jiných částech světa počet učících se francouzštině stoupl, celkově o 13 %, z toho nejvíce v subsaharské Africe (o 31,5 %).

Znalosti francouzštiny v EU
Znalosti francouzštiny na konverzační úrovni ve státech EU (2008)


V institucích EU se již jen 12 % textů zpracovává ve francouzštině, většina úředníků totiž pochází ze zemí, které nejsou členy Frankofonie. Existují obavy, že se angličtina stane jediným jednacím jazykem, což by mohlo mít dalekosáhlé dopady na budoucnost francouzštiny na celém světě, zejména ve své roli druhého jazyka. Už v roce 2008 utržila francouzština velkou ránu, když byla na rwandských školách nahrazena angličtinou.