Aktualizace Google Translate umožňuje přesnější překlad

Online překladač Google Translate byl rozšířen o nové funkce, které umožňují zpřesnit překlad. Také editace překladu je nyní uživatelsky přívětivější: Kliknutím na slovo v poli přeloženého textu je možné otevřít rozbalovací nabídku a vybrat z ní alternativní překlad. Pořadí slov v cílovém textu je možné měnit pohodlně přetažením.

Obrazovka Google Translate
Obrazovka Google Translate

A v čem spočívají kvalitativní vylepšení? Na základě zpětného překladu, tedy překladu z cílového zpět do výchozího jazyka, který proběhne v pozadí, se vyseparují a zobrazí slova, která se překládají v závislosti na kontextu různě. Jako první z možných překladů se navrhne slovo s největší frekvencí použití v textovém korpusu. Další slova v pořadí se pak zobrazují jako možná synonyma.