Špatná angličtina ohrožuje letový provoz

Podle statistik Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA hovoří téměř třetina letových dispečerů a 10 % pilotů nedostatečně anglicky. Vyplývají z toho vážná rizika pro bezpečnost letového provozu, protože komunikační nedorozumění jsou příčinou 23 % letových incidentů, které způsobují letoví dispečeři.


Pokusy o oficiální zavedení angličtiny jako jednotného dorozumívacího jazyka letectví ztroskotávaly doposud na národních legislativách. Platí, že vedle angličtiny je možné při komunikaci používat příslušný jazyk země. Špatnou pověst mají v této souvislosti zejména letoví dispečeři ve Francii, Řecku, Španělsku a Turecku, kteří by sice mohli mluvit anglicky, ale nečiní tak.