Pokles studentů němčiny i podílu webových stránek v angličtině

Němčina jako cizí jazyk ztrácí v době globalizace svou dřívější přitažlivost. Za poslední čtyři roky poklesl na celém světě počet studujících germanistiky o dvě třetiny. Důvodem je pronikání angličtiny do všech oblastí.


Na internetu jakoby tento fenomén neplatil. Podle evropských studií podíl webových stránek v angličtině klesá.