Korejská vláda připravuje nový oficiální přepis jmen do latinky

Když si v blízkém budoucnu nechají obyvatelé Jižní Koreje vystavit občanský průkaz nebo cestovní pas, bude jejich jméno v dokumentech uvedeno nejen v tradičním korejském písmu hangul, ale i v novém závazném oficiálním přepisu do latinského písma.

Název stanice metra v Soulu
Název stanice metra v Soulu: vedle zápisu v korejském písmu a jeho oficiální transkripci do latinky na návěštích figuruje i označení v handža (čínské znaky, které se vyučují na jihokorejských školách a vyslovují korejsky)

Dosavadní standardní systémy přepisu korejského písma v Jižní Koreji

1988: McCune-Reischauer (vytvořen 1937 v USA, lehce upraven korejským ministerstvem školství)
2000: Revidovaná romanizace (úprava předchozího systému korejským ministerstvem kultury a cestovního ruchu)

V minulosti se v Jižní Koreji používaly již dva standardní systémy přepisu do latinky, založené původně na práci amerických jazykovědců a používané v úředních publikacích a při označování ulic. Zejména kvůli řadě výjimek se ale neprosadily pro přepis rodinných jmen, a ani v běžném životě se netěší velké oblibě.

Zavedení nové standardní romanizace má být celoplošné. Má se používat nejen pro přepis příjmení, ale i označování společností, škol, v dokumentech vydávaných úřady evidence obyvatelstva i matrikami. Nová transkripce se má objevit také na dopravních značkách jako směrových tabulích.