Výsledky průzkumu znalostí cizích jazyků v EU

Průzkum Eurobarometr pod názvem „Evropští občané a jejich jazyky“ proběhl v únoru až březnu 2012 ve všech členských státech EU. Respondenti v něm byli dotazováni na znalosti cizích jazyků.

Znalosti minimálně 2 cizích jazyků
Znalost minimálně 2 cizích jazyků

Na území EU se mimo oficiálních 23 jazyků hovoří dalšími šesti desítkami regionálních, menšinových a přistěhovaleckých jazyků. Dlouhodobým cílem Evropské komise je podpora individuální mnohojazyčnosti, tak, aby každý občan EU disponoval vedle své mateřštiny praktickými znalostmi 2 dalších jazyků.

Vybraná fakta z průzkumu Eurobarometr 2012

Nejrozšířenější mateřské jazyky: de (16 %), it + en (13 %), fr (12 %), es + pl (8 %)
Znalosti dalších jazyků na komunikační úrovni: 1 cizí 54 %, 2 cizí 25 %, 3 cizí 10 %, …
Země, jejichž obyvatelé hovoří alespoň jedním cizím jazykem: LU (98 %), LV (95 %), NL (94 %), MT (93 %), SI, LT (92 %), SE (91 %) …
Nejčastější cizí jazyky: en (38 %), fr (12 %), de (11 %), es (7 %), ru (5 %)
Za nejužitečnější jazyky jsou považovány: en (67 %), de (17 %), fr (16 %), es (14 %), zh (6 %)
81 % uvádí, že by měly být jazyky v EU rovnoprávné
44 % preferuje u zahraničních filmů titulky před dabingem
23 % Evropanů se nikdy neučila cizí jazyk