Kaddáfiho dědictví na registračních značkách

Libyjské registrační značky vozidel obsahují sériové číslo v arabských číslicích a označení země v arabském písmu:

Libyjská registrační značka
Stará libyjská registrační značka s předrevolučním označením Džamáhírije

Ještě za života Kaddáfiho to bylo označení al-Džamáhírije (الجماهيرية), tedy ‚vláda lidových mas‘. Na těchto starých značkách se často setkáte s přemalováním názvu, který připomíná nepopulární předrevoluční minulost.

Po revoluci se vydávají značky s názvem země Libye, který je v arabském písmu psaný souměrně (ليبيا‎).

Jako v jiných zemích Maghrebu odpovídají používané číslice nám známým arabským číslicím, čteným zleva doprava.